< vorige
volgende >

Wet Doorstroming Huurmarkt

Meer mogelijkheden tijdelijke verhuur

Vanaf 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden tot tijdelijke verhuur van woonruimte door de inwerkingtreding van de Wet Doorstroming Huurmarkt.

Het tijdelijk verhuren van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte was voor verhuurders altijd een moeilijke en risicovolle exercitie. De huurbescherming stond er veelal aan in de weg om een huurovereenkomst voor verhuurder te beëindigen, ook al was het einde van de overeengekomen bepaalde tijd in zicht. Om niet geconfronteerd te worden met een huurder die niet zou vertrekken en vervolgens zou worden beschermd door de wet, is dit voor het kabinet één van de redenen geweest om de wet te wijzigen, en wel per 1 juli 2016.

Huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juli 2016

De wetswijziging is van toepassing op huurovereenkomsten die gesloten zijn vanaf 1 juli 2016. De wijziging maakt het mogelijk om een huurovereenkomst aan te gaan voor maximaal 2 jaar bij zelfstandige woonruimte en maximaal 5 jaar bij onzelfstandige woonruimte.

Een dergelijke huurovereenkomst eindigt door tijdsverloop of door tussentijdse opzegging door huurder of verhuurder. Wanneer er niet tussentijds wordt opgezegd, eindigt de huurovereenkomst dus van rechtswege. De particuliere verhuurder moet het einde van de huurovereenkomst wel maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aankondigen aan de huurder. Verzuimt de verhuurder dit, dan wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd. Overigens is het niet toegestaan om meerdere (opvolgende) tijdelijke huurovereenkomsten met dezelfde huurder te sluiten. Een tweede tijdelijke huurovereenkomst geldt dan als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor huurders is de inwerkingtreding van de Wet Doorstroming Huurmarkt ook van belang. Waar huurders voorheen een tijdelijke huurovereenkomst niet tussentijds konden opzeggen, wordt aan hen (en niet aan de verhuurder) nu de mogelijkheid gegeven om de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Van deze mogelijkheid kan in de huurovereenkomst niet worden afgeweken.

Wilt u meer informatie? Ga naar www.rijksoverheid.nl.

« terug naar overzicht
< vorige
volgende >
« vorige volgende »

Wet Doorstroming Huurmarkt

Meer mogelijkheden tijdelijke verhuur

Vanaf 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden tot tijdelijke verhuur van woonruimte door de inwerkingtreding van de Wet Doorstroming Huurmarkt.

Het tijdelijk verhuren van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte was voor verhuurders altijd een moeilijke en risicovolle exercitie. De huurbescherming stond er veelal aan in de weg om een huurovereenkomst voor verhuurder te beëindigen, ook al was het einde van de overeengekomen bepaalde tijd in zicht. Om niet geconfronteerd te worden met een huurder die niet zou vertrekken en vervolgens zou worden beschermd door de wet, is dit voor het kabinet één van de redenen geweest om de wet te wijzigen, en wel per 1 juli 2016.

Huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juli 2016

De wetswijziging is van toepassing op huurovereenkomsten die gesloten zijn vanaf 1 juli 2016. De wijziging maakt het mogelijk om een huurovereenkomst aan te gaan voor maximaal 2 jaar bij zelfstandige woonruimte en maximaal 5 jaar bij onzelfstandige woonruimte.

Een dergelijke huurovereenkomst eindigt door tijdsverloop of door tussentijdse opzegging door huurder of verhuurder. Wanneer er niet tussentijds wordt opgezegd, eindigt de huurovereenkomst dus van rechtswege. De particuliere verhuurder moet het einde van de huurovereenkomst wel maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aankondigen aan de huurder. Verzuimt de verhuurder dit, dan wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd. Overigens is het niet toegestaan om meerdere (opvolgende) tijdelijke huurovereenkomsten met dezelfde huurder te sluiten. Een tweede tijdelijke huurovereenkomst geldt dan als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor huurders is de inwerkingtreding van de Wet Doorstroming Huurmarkt ook van belang. Waar huurders voorheen een tijdelijke huurovereenkomst niet tussentijds konden opzeggen, wordt aan hen (en niet aan de verhuurder) nu de mogelijkheid gegeven om de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Van deze mogelijkheid kan in de huurovereenkomst niet worden afgeweken.

Wilt u meer informatie? Ga naar www.rijksoverheid.nl.