< vorige
volgende >

Erfpachtregeling: afkopen of niet?

Heeft u een woning op erfpachtgrond?

Onlangs bent u door de gemeente Amsterdam op de hoogte gesteld over de erfpachtregeling. Echter de erfpachtregeling zou voordeliger kunnen uitpakken dan nu is voorgesteld. Niet alles wordt door de gemeente even duidelijk gecommuniceerd.
Indien u geen woning op erfpachtgrond bezit, kunt u deze email laten voor wat het is. Tenzij u geïnteresseerd bent in de kwestie uiteraard.

Controleer als eerste het eigendomsbewijs van uw woning en kijk of de Algemene Bepalingen 1994 van toepassing zijn. In dat geval kan onderstaande email zeer relevant zijn.

Eeuwigdurende erfpacht

De gemeente Amsterdam heeft besloten nieuwe voorwaarden vast te stellen ten behoeve van de uitgifte van erfpacht rechten. Bestaande rechten hebben onder dit nieuwe beleid ook de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe voorwaarden. Dit zijn de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht van 2016 (AB 2016).

De keuze wordt geboden om in 2017, 2018 en 2019 onder gunstige voorwaarden (volgens de gemeente) over te stappen naar deze nieuwe voorwaarden. U wordt daarbij de mogelijkheid geboden de canonbetaling eeuwigdurend af te kopen. Of dit verstandig en gunstig is, verschilt per geval. Dit zal ook deels afhangen van iemands persoonlijke situatie en wensen.

Let op!

Broersma is echter tegen een opvallende en invloedrijke wijziging gelopen die door de gemeente niet helder wordt gepubliceerd. Dit terwijl deze wijziging grote financieel gunstige gevolgen kan hebben voor de uiteindelijk te betalen afkoopsom. Namelijk dat de gemeente erfpachters niet wijst op de optie te kiezen voor 50 of 100 jaar. Daarnaast is er een mogelijkheid het verlengde tijdvak af te kopen ook als de canon al is afgekocht.

AB 1994: voordeel tót 31 december 2017

Indien uw bezit is gelegen op erfpachtgrond en het contract met de gemeente is onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 (AB 1994) gelden eventueel gunstige voorwaarden tot het einde van dit jaar.
Bij deze AB 1994 is er een keuze om, indien dit nog niet is gedaan, het lopende tijdvak af te kopen alsmede het verlengde tijdvak. De manier waarop dit gebeurt was (en is) op basis van de historische grondwaarde bij uitgifte. Dit wordt echter na 1 januari 2018 veranderd en enkel nog gedaan op basis van de actuele erfpacht grondwaarde. Dat pakt immers veel gunstiger uit voor de gemeente Amsterdam. zie hier

Aanvraag indienen: inzage in uw financiële voordeel

Concreet betekent dit dat het raadzaam is om vóór 31 december 2017 bij de gemeente een aanvraag in te dienen voor een indicatie/ aanbieding om de canon van het huidige erfpachtrecht af te kopen.

Hierdoor krijgt u inzage in uw (eventuele) voordeel. Het zou financieel substantieel gunstige gevolgen voor u kunnen hebben. Ten eerste voor de waarde van de woning. Ten tweede kan het bedrag dat wordt vastgesteld lager uitvallen wat directe gevolgen heeft op het bedrag waarmee u later de erfpacht eventueel eeuwigdurend kan afkopen.

Het aanvragen van deze aanbieding kan eenvoudig via het emailadres: erfpacht@amsterdam.nl.

« terug naar overzicht
< vorige
volgende >
« vorige volgende »

Erfpachtregeling: afkopen of niet?

Heeft u een woning op erfpachtgrond?

Onlangs bent u door de gemeente Amsterdam op de hoogte gesteld over de erfpachtregeling. Echter de erfpachtregeling zou voordeliger kunnen uitpakken dan nu is voorgesteld. Niet alles wordt door de gemeente even duidelijk gecommuniceerd.
Indien u geen woning op erfpachtgrond bezit, kunt u deze email laten voor wat het is. Tenzij u geïnteresseerd bent in de kwestie uiteraard.

Controleer als eerste het eigendomsbewijs van uw woning en kijk of de Algemene Bepalingen 1994 van toepassing zijn. In dat geval kan onderstaande email zeer relevant zijn.

Eeuwigdurende erfpacht

De gemeente Amsterdam heeft besloten nieuwe voorwaarden vast te stellen ten behoeve van de uitgifte van erfpacht rechten. Bestaande rechten hebben onder dit nieuwe beleid ook de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe voorwaarden. Dit zijn de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht van 2016 (AB 2016).

De keuze wordt geboden om in 2017, 2018 en 2019 onder gunstige voorwaarden (volgens de gemeente) over te stappen naar deze nieuwe voorwaarden. U wordt daarbij de mogelijkheid geboden de canonbetaling eeuwigdurend af te kopen. Of dit verstandig en gunstig is, verschilt per geval. Dit zal ook deels afhangen van iemands persoonlijke situatie en wensen.

Let op!

Broersma is echter tegen een opvallende en invloedrijke wijziging gelopen die door de gemeente niet helder wordt gepubliceerd. Dit terwijl deze wijziging grote financieel gunstige gevolgen kan hebben voor de uiteindelijk te betalen afkoopsom. Namelijk dat de gemeente erfpachters niet wijst op de optie te kiezen voor 50 of 100 jaar. Daarnaast is er een mogelijkheid het verlengde tijdvak af te kopen ook als de canon al is afgekocht.

AB 1994: voordeel tót 31 december 2017

Indien uw bezit is gelegen op erfpachtgrond en het contract met de gemeente is onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 (AB 1994) gelden eventueel gunstige voorwaarden tot het einde van dit jaar.
Bij deze AB 1994 is er een keuze om, indien dit nog niet is gedaan, het lopende tijdvak af te kopen alsmede het verlengde tijdvak. De manier waarop dit gebeurt was (en is) op basis van de historische grondwaarde bij uitgifte. Dit wordt echter na 1 januari 2018 veranderd en enkel nog gedaan op basis van de actuele erfpacht grondwaarde. Dat pakt immers veel gunstiger uit voor de gemeente Amsterdam. zie hier

Aanvraag indienen: inzage in uw financiële voordeel

Concreet betekent dit dat het raadzaam is om vóór 31 december 2017 bij de gemeente een aanvraag in te dienen voor een indicatie/ aanbieding om de canon van het huidige erfpachtrecht af te kopen.

Hierdoor krijgt u inzage in uw (eventuele) voordeel. Het zou financieel substantieel gunstige gevolgen voor u kunnen hebben. Ten eerste voor de waarde van de woning. Ten tweede kan het bedrag dat wordt vastgesteld lager uitvallen wat directe gevolgen heeft op het bedrag waarmee u later de erfpacht eventueel eeuwigdurend kan afkopen.

Het aanvragen van deze aanbieding kan eenvoudig via het emailadres: erfpacht@amsterdam.nl.